Home / Blog / Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden komt eraan

Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden komt eraan

– Zorggroepen Cohaesie Zorg BV, Haringvliet en Hoeksewaard slaan handen ineen- 

Per 1 oktober aanstaande starten Cohaesie Zorg BV, Zorggroep Haringvliet en Zorggroep Hoeksewaard één gezamenlijke flexpool, ‘Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden’. Deze flexpool biedt alle aangesloten huisartsen in deze regio uitkomst bij plotselinge uitval van doktersassistenten
en praktijkondersteuners.

Het is een unicum dat maar liefst drie zorggroepen de handen ineen slaan voor meer continuïteit in de huisartsenzorg. De zorggroepen hebben geografisch gezien natuurlijk een gunstige ligging ten opzichte van elkaar, maar desalniettemin is het bijzonder dat drie zorggroepen hun krachten bundelen om professioneler om te kunnen gaan met hun personeelsbezetting.

Totstandkoming samenwerking

De vertegenwoordigers van de zorggroepen, Bart Wils (Cohaesie Zorg BV), Jorien Sjoerdsma (Zorggroep Hoeksewaard) en Francis Lugtenburg (Zorggroep Haringvliet), zijn geen onbekenden van elkaar. Vanuit het ‘Slim en Fit’-netwerk waar meerdere zorggroepen bij aangesloten zijn, doen zij reeds gezamenlijk aan protocolontwikkeling: de ontwikkeling van zorginhoudelijke activiteiten. Er bleek al snel dat praktijken van alle drie de zorggroepen kampen met het probleem dat huisartsen regelmatig op korte termijn vervangende ondersteuning zoeken voor hun assistent en/of praktijkondersteuner waarvoor ze de zorggroepen inschakelden. Sjoerdsma: “We zijn toen heel gericht op zoek gegaan naar een ervaren partij die snel kan schakelen als zich plotselinge uitval voordoet. Na gesprekken met diverse partijen en de nodige research is onze keuze op PRO Flexpool gevallen. Door ons alle drie aan te sluiten bij deze pool, zorgen we ervoor dat we binnen de Zuid-Hollandse Eilanden ons volume (en daarmee ons bereik) verdubbelen. Dit geeft ons binnen de regio een stevige positie.”

Flexpool

Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden wordt uitgevoerd door PRO Flexpool uit Eindhoven. PRO Flexpool bestaat sinds januari 2014 en komt voort uit de vraag van vele huisartsenpraktijken die een oplossing zoeken voor plotselinge uitval van hun doktersassistenten en praktijkondersteuners. Om gebruik te maken van een flexpool brengt PRO in kaart wat de capaciteit aan doktersassistenten en praktijkondersteuners in hun betreffende regio is. Het uiteindelijke doel is om de aangesloten huisartsen van de zorggroepen te ontzorgen door het structureel oplossen van een continuïteitsvraagstuk. Daarnaast kunnen met behulp van de flexpool voor de langere termijn in-, door- en uitstroom worden ondersteund. De vertegenwoordigers van de verschillende zorggroepen kiezen bewust voor deze collectieve aanpak.

Continuïteit

Sjoerdsma: “Bij plotselinge uitval proberen wij als zorggroep met regelmaat mensen met elkaar in contact te brengen. We streven immers naar perfecte kwaliteit van zorg en zijn ons er volledig van bewust dat continuïteit in de zorg een essentieel onderdeel is van onze kwaliteit. De ervaring leert echter dat wij tot op heden niet succesvol genoeg zijn in het bemiddelen van vraag en aanbod op de korte termijn. Met Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden bieden wij onze huisartsen een structurele continuïteitsoplossing zodat we hiermee onze kwaliteit waarborgen.” Wils vult aan: “Als zich in de huidige situatie een capaciteitsprobleem voordoet, moeten onze huisartsen zelf op zoek gaan naar een oplossing. Dit gaat ten koste van de patiëntenzorg en dit moeten we te allen tijde zien te voorkomen.”

Regionale opzet

Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen en continuïteit te kunnen garanderen, maakt PRO Flexpool afspraken met een zorggroep en richten zij specifiek voor deze zorggroep (of zorggroepen) een flexpool in. Alle huisartsen die bij deze zorggroep(en) zijn aangesloten kunnen vervolgens gebruikmaken van deze dienstverlening. Het regionale aspect maakt het ook voor praktijkondersteuners en doktersassistenten interessant om zich bij hun flexpool in te schrijven.
Wils: “Een mooi bijkomend voordeel van deze regionale opzet is het uitwisselen van deskundigheid. Immers, op het moment dat een praktijkondersteuner invalt in een praktijk waar zaken net iets efficiënter georganiseerd zijn, werkt dit natuurlijk inspirerend met als logisch gevolg dat dit de kwaliteit van de eigen praktijk óók ten goede komt.” Lugtenburg zegt hierover: “Als het gaat om zorginnovatie ben ik voorstander van een bottom-up benadering. Kennis en ervaring op de werkvloer is immers een belangrijke bron van verbeteringen. De kruisbestuiving die door onze flexpool gaat ontstaan, kan ons dus veel nieuwe inzichten geven. Dit juich ik alleen maar toe.”

Naast het oplossen van een continuïteitsvraagstuk, worden alle aangesloten huisartsen zowel op administratief als op communicatief vlak ontzorgd met de komst van de flexpool. Het juridisch werkgeverschap binnen het kader van de inzet vanuit de pool wordt geregeld, zodat de huisarts waar incidenteel wordt bijgesprongen, hier niet mee wordt belast. Bovendien wordt alle communicatie die gepaard gaat met de totstandkoming van Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden, door PRO Flexpool voorbereid. Denk hierbij aan teksten en interviews voor de nieuwsbrief van de zorggroep, maar ook aan het beheer van de website.“ Je zou kunnen zeggen dat ik een deel van het HRM-management uitbesteed”, zegt Lugtenburg. Sjoerdsma geeft aan: “Met Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden halen wij een dienst in huis die nagenoeg volledig voor onze huisartsen wordt uitgevoerd, maar waarbij wij zelf in de lead blijven. Dat geeft veel rust.”

Met Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden is een oplossing bij plotselinge uitval van praktijkondersteuners en assistenten bij zo’n 150 aangesloten huisartsen in deze regio gewaarborgd.

Top